Make your own free website on Tripod.com

MIX típusú négytengelyes villamos motorkocsi

1962-64-ben állították üzembe elsõsorban az utazási sebesség növelése érdekében. A motorvonat alapegysége a háromrészes szerelvény. A motor és pótkocsi közötti kapcsolat rögzített, bontása csak mûhelyben történhet. A motorvonat mindkét végén fél automatikus vonókészüléket / Scharfenberg rendszerû / építettek be, így a háromrészes vonategységek üzemi viszonyok között csatolhatók egymással, így 6 illetve 9 kocsiból álló vonatok képezhetõk. A villamos vezérlõ vezetékek és levegõs csatlakozások szintén vonókészülékekkel vannak összeépítve, így a jármûvek mechanikai kapcsolatain kívül a vezérlõ és levegõs csatlakozás is automatikusan történik

Az elõvárosi vonalokon az átlagos megállóhely-távolság 800-1200 m. ilyen rövid megállóhely távolságoknál az utazási sebesség jelentõs növelése a jármû maximális sebességének a növelésével nem lehetséges. Inkább nagy gyorsulással kell indítani és fékezésnél nagy lassítást, vagyis rövid fékutat kell alkalmazni. Ennek érdekében a vonó illetve fékezõerõt gyakran a tapadás határáig fokozni kell, tehát indításkor vigyázni kell, hogy a hajtott kerekek ne perdüljenek meg, illetve fékezésnél ne csússzanak meg. E feltételek betartása kézi vezérléssel nem biztosíthatók, így szükségessé vált az automatikus indító és fékezõ berendezések alkalmazása. A jármûvekbe beépített csúszásvédelem a kerekek megcsúszáskor azonnal mûködésbe lép és csökkenti a kerekeken fellépõ nyomatékot. Az automatikus csúszásvédelem légfékkel nem valósítható meg, ezért e jármû típus üzemi fékje villamos ellenállásfék. A pótkocsi, villamos fékezésnél mágneses mûködésû /Solenoid / fékberendezéssel fékezhetõ. Az utasok gyors fel- és leszállás érdekében kettõs ajtókat építettek be alacsony padlómagasság mellett. A motorkocsikba beépített /4 X. 95 kW teljesítményû / vontatómotorok kapcsolását egységkapcsolók végzik. A motorok irányváltására, menetfék kapcsolás megvalósítására levegõmûködtetésû kapcsolók szolgálnak. A már említett villamos ellenállásféken kívül a motorvonaton a következõ légfékek találhatók:
Lanbertsen /közvetett /
Villamos mûködtetésû légfék, Közismertebb nevén: elektropneunatikus gyorsfék /Ep fék /
A szerelvény rögzítésére a motorkocsik vezetõállásába beépített kerekes kézifék szolgál, amely a motorkocsi kerékpárjait fékezi. A villamos és lé fékberendezés egyidejû mûködtetését a kerékmegcsúszás elkerülése érdekében - kényszerkapcsolat küszöböli ki, elsõbbséget adva a légfék számára.
A vezetõi fékezõszelep a villamos mûködtetésû légfék és /Ep / fék között reteszelés nincs, így a motorvezetõnek kell ügyelni arra, hogy egyidejûleg; az egyik légfékrendszert használja.

MIX típusú motorvonat mûszaki jellemzõ:
Megengedett maximális sebesség80 km/h
Maximális gyorsítás1.2 m/s2
Maximális lassításl.4 m/s2
Utazási sebesség 800 m megállóhely távolság esetén 36 km/h
Legkisebb járható ívsugár 15 km/h-nál60m

Jármûvek mûszaki adatai:

MIX

PXXV

Szerelvény teljes hossza54008 mm
Kocsiszekrény hossza 17352 mm16904 mm
Kocsiszekrény szélessége /lépcsõnél /2880 mm2880 mm
Forgócsap táv9600 mm9600 mm
Tengelytáv2000 mm2000 mm
Kerékátmérõ700mm 700mm
Padlómagasság770 mm 770 mm
Kocsi tömege37 t24 t
Ülõhelyek száma5052
Állóhelyek száma /7fö/m2/ 149 155
Összes férõhelyl99207
Kettõs ajtók száma oldalanként44
Motorteljesítmény motorkocsiként4 X. 95 kW
Motorfeszültség500V
Felsõ vezeték feszültsége800- 1200V